dijous, 11 d’agost de 2011

SANTIAGO RUSIÑOL. Pintor català.( Barcelona 1861- Aranjuez 1931)- Pintor impresionista, modernista, de cartells també, escritor, coleccionista...

Una vista de l'antic canal conegut com el Rec Comtal quan passa per la parroquia de Sant Andreu de Palomar  de Barcelona.

Maria Rusiñol (la seva filla), en el Cau Ferrat.
Sitges (Barna.)

Nôtre Dame i el Sena. 1891 (París.)


Jardins d'Aranjuez 1911-1931

 
La Font del Gat. Barcelona.

"La belleza y la vitalidad son regalos de la naturaleza, para aquellos que viven sus leyes."

“Leonardo da Vinci”Girona, 1880

Jardí del Pirata (Mallorca.)
Fuente de las fotos: FORO XERBAR.


EL VALLE SOLLER (MALLORCA.)

.
FULLS DE LA VIDA. (Cartell de S. Rusiñol.- Escrit per ell i es va representar teatralment.)
Decorats per Ramón Pichot.

En Rusiñol, una curiosa barreja d'ascetisme, de tristesa i d'escepticisme, serà insospitat per molts lectors. Així i tot, jo crec que la seva personalitat real es troba aquí. Fou un home que tingué una sensibilitat exacerbada per a sentir la terrible incompatibilitat de la matèria i de l'esperit. Aquesta morbosa sensibilitat per a copsar aquest contrast el mantingué en una tristesa flotant, i la seva vida estigué sempre tocada d'una ombra de malenconia.
Fora un home lúgubre i generalment deprimit.
Posades les coses en aquesta realitat, l'única evasió possible fou el somieig, somniar. La forma del seu somni tingué dues manifestacions essencials; primer la seva feina; després el sopor contemplatiu. Per ell, treballar fou somniar. Tingué la sort de tenir una feina - pintar, escriure- que en ell es confongué amb el somni. Pintava i escrivia somniant. Fou un gran treballador del seu ofici, perquè per ell treballar i somniar foren la mateixa cosa.
La feina l'evadí de la realitat "Quan estava davant d'una tela -escriu la seva filla- ja no veia res d'aquest món. No sentia ni el fred a l'hivern, ni la calor a l'estiu...
Molts cops, pintant a Aranjuez... feia una gelada en aquells jardins que no hi havia qui l'aguantés. Però ell, amb aquell abric gruixut que solia ésser de color marró, una bufanda entortolligada al coll i el xamberg fins als ulls, assegut en un tamboret, davant de la seva obra, estava tan abstret i posava tanta passió en el que pintava, que no sentia ni la humitat que es ficava als ossos ni el fred capaç de glaçar les estàtues de marbre...
Aquest mot "pintar" degué ésser la primera paraula que digué en començar a viure. I va ésser l'última que li sentirem dir...
I una mica més avall:
"M'estimava a mi, però sobretot estimava el seu art. Si escrivia al vespre era perquè el temps se li fes més curt esperant l'endemà, per tal de continuar el seu quadre."
La seva altra forma d'evasió fou el sopor contemplatiu. Crec que es pot afirmar que passà les tres quartes parts de la seva vida de vigília, contemplant.
Accentuà la seva tendència contemplativa intoxicant-se francament; la morfina, l'absenta. Fumà a més a més enormement.
El món exterior, el tragí de la vida, les molèsties de l'existència, el tracte social, l'estupidesa, i la crueltat circumdant, li produïren un neguit i un dolor continuats, una inapetència visible.
Per això fou un solitari inexpugnable, insubornable, total.
Rusiñol, que la gent no pot separar de la Rambla o dels grans bulevards, es passà mitja vida en pobles absurds, en fondes atrotinades, pintant, escrivint sol, en una solitud tràgica. I, és clar: com tots els grans solitaris, el seu erm interior s'encreuava intermitentment de ratxes de frenesí comunicatiu. Llavors s'exaltava, es vessava en una agitació dionisíaca i pànica. Semblava un posseït, un delirant. Però gairebé sempre necessitava un estimulant extern per a acostar-se  al tràfec humà. El seu estat natural era el sopor vegetal, la malenconia, la vaguetat.
Rusiñol es passà la vida en la solitud dels jardins, dels paisatges, escrivint en cafès i fondes encara més solitaris, en una continuada peregrinació buscant la pau.
Quan de tant en tant sortia d'aquesta desfibració física, d'aquest somnambulisme vital, era per entrar en la taquicàrdia del posseït.
Una de les coses que li produïen més excitació era trobar un grup d'amics disposats a escoltar-lo.
Llavors no hauria tancat mai. Als solitaris trobar un públic els fa perdre el món de vista.
Rusiñol tenia una tal simpatia, li era tan fàcil aconseguir l'impacte, que al seu voltant es formaven successivament remolins socials.
La receptivitat externa l'embriagava, augmentava la crepitació del seu esperit.

Rusiñol, una curiosa mezcla de ascetismo, de tristeza y de escepticismo, será insospechado por muchos lectores. Todo y así, creo que su personalidad real se encuentra aquí. Fue un hombre que tuvo una sensibilidad exacerbada para sentir la terrible incompatibilidad de la materia y el espíritu. Esta morbosa sensibilidad para captar ese contraste, lo mantuvo en una tristeza flotante y su vida estuvo siempre tocada de una sombra de melancolía.
Fue un hombre lúgubre y generalmente deprimido.
Situadas las cosas en esta realidad, la única evasión posible fue el sueño, soñar. La forma de su sueño tuvo dos manifestaciones esenciales; primero su trabajo; después el sopor contemplativo. Para él trabajar, fue soñar. Tuvo la suerte de tener un trabajo -pintar, escribir- que en él se confundió con el sueño. Pintaba y escribía soñando. Fue un gran trabajador de su oficio, porque para él trabajar y soñar fueron la misma cosa. El trabajo le evadió de la realidad. "Cuando estaba delante de una tela -escribe su hija- ya no veía nada de este mundo, no sentía ni el frío al invierno, ni el calor al verano.
Muchas veces, pintando en Aranjuez... hacía una helada en aquellos jardines, que no había quién la aguantase. Pero él con aquel abrigo grueso que solía ser de color marrón, una bufanda rodeándole el cuello y el "xamberg" hasta los ojos, sentado en un taburete, delante de su obra, estaba tan abstraido y ponía tanta pasión en lo que pintaba, que no sentía ni la humedad que se metía en los huesos, ni el frío capaz de helar las estatuas de mármol...
Esta palabra "pintar" debió ser la primera palabra que dijo al comenzar a vivir y fue la última que le sentimos decir...
Y un poco más abajo...
"Me quería a mí, pero sobretodo quería su arte. Si escribía por la noche era para que el tiempo se le hiciera más corto esperando el día siguiente, con tal de continuar su cuadro.
Su otra forma de evasión fue el sopor contemplativo. Creo que se puede afirmar que pasó las tres cuartas partes de su vida de vigília, contemplando.
Acentuó su tendencia contemplativa intoxicándose francamente; la morfina, la absenta. Además fumó enormemente.
El mundo exterior, el trajín de la vida, las molestias de la existencia, el trato social, la estupidez y la crueldad circundante, le produjeron una inquietud y un dolor continuados, una inapetencia visible.
Por éso fue un solitario inexpugnable, insobornable, total.
Rusiñol, que la gente no puede separar de la Rambla o de los grandes bulevares, se pasó media vida en pueblos absurdos, en fondas destartaladas, pintando, escribiendo solo, en una trágica soledad. Y es natural, como todos los grandes solitarios, su fuero interno se entrecruzba intermitentemente de ratchas de frenesí comunicativo.
Entonces se exaltaba, se vertía en una agitación dionisíaca y pánica. Parecía un poseido, un delirante. Pero casi siempre necesitaba un estimulante externo, para acercarse al tráfico humano. Su estado natural era el sopor vegetal, la melancolía, la vaguedad.
Rusiñol se pasó la vida en la soledad de los jardines, de los paisajes, escribiendo en cafés y fondas, todavía más solitarios, en una continuada peregrinación buscando la paz.
Cuando de tanto en tanto, salía de esta desfibración física, de este sonambulismo vital, era para entrar en la taquicardia del poseido.
Una de las cosas que le producían más excitación, era encontrar un grupo de amigos dispuestos a escucharlo.
Entonces no hubiera cerrado nunca. A los solitarios encontrar un público les hace perder el mundo de vista.
Rusiñol tenía tal simpatía, le era tan fácil conseguir el impacto, que a su alrededor se formaban sucesivamente remolinos sociales.
La receptividad externa le embriagaba, aumentaba la crepitación de su espíritu.


 L'última recepta.

La creu de terme.

(cont.)
Llavors era literalment extraordinari, un frenesí d'agudeses i de gràcies, uns focs mentals enlluernadors...
Després, cremada la darrera bengala, entrava en la depressió, en la buidor, en la solitud.
Això explica per què Rusiñol, que féu una vida tan secreta i lateral fou un dels homes que els seus contemporanis veieren intoxicat més vegades. D'aquí nasqué entre les persones del seu temps, la idea del Rusiñol joglar, idea incompleta, fragmentària i, per tant, falsa.
D'humor en tingué molt -sobretot d'humor sarcàstic- De depressió i malenconia, encara en tingué més. Fou un malalt de l'ànima.
El retrat de Joan Alcover és més exacte.
                  Ardit, la pipa al llavi i pàl.lida la galta,
              tu anaves onsevulla
              on l'art trobés hostal,
              un poc amarg el riure,
              l'ànima un poc malalta
              de febre d'ideal.

Marquina insisteix en l'autèntica psicologia de Rusiñol:

                            Tu alma copia, velada de tedio,
                      la ironía de un lirio en medio
                      de los escombros de la vida.
                      Y es a un tiempo, en la palidez
                      de tu rostro, piedad y altivez,
                      tu sonrisa, que cada vez
                      nos esconde menos tu herida.

La febre d'ideal de què parla Alcover, la ferida secreta cada dia més visible a què al.ludeix Marquina, donen l'essència de l'esperit de Rusiñol. Aquesta essència, només podrien descriure-la els poetes:

                                                          La poesia de la nit
                                 m'entristeix massa...
                                 El clar de lluna esmorteït
                                 el cor em glaça...

Ara, el somni de Rusiñol, en què consisteix? Què somnia aquest artista? Rusiñol va darrera de l'ideal.
Fou un home molt més cast que la mitjana de la gent d'aquest país, que és molt elevada. No fou un home d'acció, i, per tant, les possibilitats de fer mal li foren estalviades. Fou un home bondadós d'una absoluta innocuïtat.
En el curs de la seva vida fou un malalt gairebé permanent i conegué el dolor reiteradament i intensament. Treballà com un desesperat.
Elimina de la seva vida tot pretext de fanatisme o de intolerància. Quan sentia parlar de política se n'anava.
"Parlar de coses tan fosques -deia- havent-hi aquest cel tan blau...!"
Quina classe d'ideal perseguia Rusiñol?
Jo crec que buscava la felicitat, que era un obsés de la felicitat -de la felicitat en la vida- L'essència de la felicitat era, segons Rusiñol, la pau del cos i de l'ànima.
Sens dubte aquella pau que Rusinyol persegueix és una cosa tan boirosa, tan llunyana, tan visionada, que es fa impossible de saber en què consisteix.
Consisteix, potser, a cercar-la incessantment... i a no tenir-la mai.
Aquesta idea, la materialitza en "L'alegria que passa." En aquesta obra que regalima tristesa, els personatges principals declaren tenir una consciència clara de l'encant que els produeix la vaguetat irreal.
Aquest fou el Rusiñol artista, l'home de portes enfora, la seva superfície externa. En el terreny familiar fou molt diferent.
"Ell -ha escrit la seva filla- omplia tota la casa. Era un raig de claror que alegrava la nostra vida. Era alegre sense estridències. Era graciós amb espontaneïtat.
Home equilibradíssim, no crec que mai a la seva vida hagués hagut de rectificar cap dels seus actes d'ordre privat ni d'ordre públic... No es deixava portar mai per la primera impressió. En el món primer s'actua i després es pensa, i per això es fan disbarats que s'han de rectificar fent el ridícul. Si no hagués estat per ell, tant la meva mare com jo n'hauríem fet molts de disbarats que ell censurava. No l'havia sentit mai criticar ningú. Era un home molt puntual. I la meva mare no n'era gens..." Tenia l'obsesió de la feina. "Si no puc pintar -deia- tant me fa morir-me." Sovint la seva visió era aguda. "S'estranyen de l'altra vida i no s'estranyen d'aquesta."

FUENTE DEL TEXTO - Del llibre "Santiago Rusiñol i el seu temps" de Josep Pla. Ediciones Destino.

(Cont.)
Entonces era literalmente extraordinario. Un frenesí de agudezas y de gracia, unos fuegos mentales deslumbrantes.
Después, quemada la última bengala, entraba en la depresión, en el vacio, en la soledad.
Esto explica, por qué Rusiñol que fue una vida tan secreta y tan lateral, fue uno de los hombres que sus contemporáneos vieron intoxicado más veces. De aqui nació entre las personas de su tiempo la idea del Rusiñol juglar, idea incompleta, fragmentaria, y por tanto, falsa.
De humor tuvo mucho -sobretodo de humor sarcástico- De depresión y melancolía, todavía tuvo más, fue un enfermo del alma.
El retrato de Joan Alcover es más exacto:


Ardit, la pipa al llavi      
i pàl.lida la galta,          
tu anaves onsevulla           
on l'art trobés hostal,       
un poc amarg el riure,                                                          
l'ànima un poc malalta                                           
de febre d'ideal. 

Audaz, la pipa en el labio
y pálida la mejilla,
tú ibas dondequiera
que el arte encontrase hostal,
un poco amarga la risa,
un poco enfermiza el alma
de fiebre de ideal.
                                                  

Marquina insiste en la auténtica psicología de Rusiñol:

                                Tu alma copia velada de tedio
                     la ironía de un lirio, en medio
                     de los escombros de la vida

                     Y es a un tiempo,
                     en la palidez de tu rostro,

                     piedad y altivez,
                     tu sonrisa,


                     que cada vez nos esconde menos             
                     tu herida.


La fiebre de ideal de qué habla Alcover, la  herida secreta cada día más visible a que alude Marquina, dan la esencia del espíritu de Rusiñol. Esta esencia sólo podrían describirla los poetas:

La poesía de la noche,
me entristece demasiado...
El claro de luna mortecino,
el corazón me hiela.


Ahora bien, el sueño de Rusiñol, ¿en qué consiste?
¿Qué sueña este artista?
Rusiñol va detrás del ideal.
Fue un hombre mucho más casto que la media de gente de este país, que es muy elevada. No fue un hombre de acción,y, por tanto, las posibilidades de hacer daño le fueron ahorradas. Fue un hombre bondadoso, de una absoluta inocuidad.
En el curso de su vida fue un enfermo casi permanente, y conoció el dolor reiterada e intensamente. Trabajó como un desesperado.
Eliminó de su vida todo pretexto de fanatismo o de intolerancia. Cuando oía hablar de política se marchaba.

"Hablar de cosas tan oscuras -decía- habiendo este cielo tan azul..."

¿Qué clase de ideal perseguía Rusiñol?
Yo creo que buscaba la felicidad, que era un obseso de la felicidad -de la felicidad en la vida- La esencia de la felicidad era, según Rusiñol, la paz del cuerpo y del alma.
Sin duda, aquella paz que Rusiñol persigue, es una cosa tan neblinosa, tan lejana, tan visionada, que se hace imposible saber en qué consiste.
Consiste, tal vez, en buscarla incesantemente... y en no tenerla nunca.
Esta idea, la materializa en "La alegría que pasa." En esta obra, que destila tristeza, los personajes pincipales declaran tener una consciencia clara del encanto que les produce, la vaguedad irreal.
Este fue Rusiñol artista, el hombre de puertas afuera, su superfície esterna. En el terreno familiar fue muy diferente.
Él -ha escrito su hija- llenaba toda la casa. Era unrayo de claridad que alegraba nuestra vida. Era alegre sin estridencias, Era gracioso con espontaneidad.
Hombre equilibradísimo. No creo que nunca en su vida, hubiera tenido que rectificar ninguno de sus actos de orden privado ni de orden público... No se dejaba llevar nunca por la primera impresión. En el mundo primero se actúa y después se piensa, y por éso se cometen disparates que se han de rectificar haciendo el ridículo. Si no hubiera sido por él, tanto su madre como yo, hubiéramos cometido muchos disparates que él censuraba. No le había oído nunca criticar a nadie. Era un hombre muy puntual. " Y mi madre no lo era en absoluto..."
Tenía la obsesión del trabajo. "Si no puedo pintar -decía- me da igual morirme."
A menudo su visión era aguda "Se extrañan de la otra vida y no se extrañan de ésta."

FUENTE DEL TEXTO - Del libro "Santiago Rusiñol i el seu temps" de Josep Pla. Ediciones Destino.


                                                    
                                                    
                                                   
                                                    
Retrat de Lluïsa Denis (la seva esposa.)El músic Erik Satie al seu estudi.

"Cases colgantes". Cuenca.


El pintor catalán Santiago Rusiñol (1850-1931) estuvo pintando en Cuenca en la segunda quincena del mes de junio, trasladándose en tren desde Aranjuez, junto a su esposa. Le acompañaban el ilustrador Luis Bagaria (1882-1940), uno de los mejores caricaturistas del primer tercio del siglo XX, que ilustraba sus dibujos en “El Sol”, “España” y “La Vanguardia”, entre otros, que era “dulce, bonachón, bohemio y republicano”, y el literato Luis García Bilbao, que financió la revista “España” que fundó Ortega y Gasset. Otros pintores jóvenes se acercaron hasta Cuenca para poder tomar nota del trabajo de Rusiñol, que además de pintar escribió en Cuenca la novela “La niña Gorda”, que vería la luz en 1917.


Cuenca: ensueño y ascetismo

La presencia en Cuenca de Santiago Rusiñol era todo un acontecimiento en aquellos días de junio de 1916. Si en 1910 había sido Aureliano de Beruete, quien plasmó el paisaje de Cuenca en sus lienzos, ahora se trataba de “el pintor de los jardines”, a quien Cuenca le iba a impresionar. Con el título de “Bien venidos”, el periódico “El Día de Cuenca” publicaba en primera página: “ Ha días que se encuentra entre nosotros en esta ciudad del ensueño y del ascetismo, el ilustre catalán Santiago Rusiñol y su distinguida esposa. D. Santiago, que ha recorrido los más pintorescos rincones de todas nuestras provincias y ha pintado más de dos lustros en Aranjuez, a dos pasos del hierático Mangana, llega hoy animoso, trabajador y remozado a este remanso de paz, donde pasará algunas semanas con sus pinceles y con sus cuartillas”.

Santiago Rusiñol. (Retrato realizado por su amigo y pintor RAMÓN CASAS.)


SANTIAGO RUSIÑOL I PRATS.


   28 comentaris:

Bosón de Higgs ha dit...

Enigmático personaje que ingresará muy pronto en mi blog.
Su carácter contemplativo y su estado depresivo bien podrían verse acentuadas con la morfina,que se extrae del opio y del absenta,que es un alcohol de gran graduación,menudas combinaciones que usaba el señor Rusiñol.Me gusta mucho el cuadro donde sale su hija,la luz del sol que entra por las ventanas y reflejada en el suelo y esa fuente interior me relajan y el de la creu de terme
es muy bonito también,me recuerda los mediodías en los pueblos en días de verano.
La frase sobre la política me ha hecho mucha gracia,que razón tiene jajaja.Y por último,buen vídeo acompañado por una bonita versión del Concierto de Aranjuez.Buen Post Clariana,besos.

clariana ha dit...

¡Hola Bosón!
Te agradezco la puntualidad en visitar el nuevo post, pues siempre anima venir y poder encontrar ese primer comentario en un verano que muchos se han ido de vacaciones.
Es la parte triste de su vida, ese tener que recurrir a la morfina, a la absenta, debido a su dolor físico unas veces y también a su dolor psíquico en un mundo que le era bastante hostil, con su razón de vivir principal que era la pintura, a parte de su família.
Y éso una persona con posibles, sin problemas económicos en la vida, encontró ese mundo mágico de la pintura que era su evasión y su trabajo, pero no pudo evitar caer en esa trampa de tomar esos productos nocivos para su salud. Todo y así vivió 70 años, imagino que los cuidados de su mujer y la amistad de sus amigos le ayudarían mucho a esa prolongación de su vida, aunque los 10 últimos años sufrió mucho.
Me encanta que hayan personas como Rusiñol, con las que es fácil identificarse por la sencillez de su vida y su filosofía panteísta.
Gracias por tus palabras y me alegro de que pongas pintores con pintura en tu blog, claro digitalmente.
Un beso.

carlitox ha dit...

¡Hola Clariana!

Me alejé de mi blog y de los demás blogs y sitios de internet por un tiempo, por diversos motivos, pero por nada que haya dependido de mí. Recién hoy pude responder un comentario tuyo de hace ya un tiempo. Ya me había acostumbrado a casi no usar el computador, pero trataré de volver en la medida de lo posible.

En esta ocasión, la obra que más me gustó se titula Nôtre Dame i el Sena. 1891 (París.)

Siempre me ha gustado la navegación y también estar en el mar o el lago. Lo único que me disgusta de las playas del Pacífico es la arena que se pega mucho.

Espero que ahora podamos estar en contacto más seguido,
Un abrazo.

tecla ha dit...

Buscando pinturas de Montserrat Gudiol para mis entradas, me ha aparecido este blog que tanto me ha gustado.
Prometo seguirte porque me parece un blog hecho con muy buen gusto y criterio.
Gracias por ti.

Bosón de Higgs ha dit...

Vale Clariana,trato hecho,déjame esas direcciones.
Yo los pintores los he empezado con autorretratos,obras suyas y no de otros artistas,en el caso de Santiago Rusiñol no encontré ningún autorretrato y lo que he hecho es poner un cuadro suyo que me parece la mejor obra de él,de lo que yo le haya visto,es un cuadro increíble,supongo que lo conoces,he puesto el maldito lazo negro lo más pequeño posible para estropear lo más mínimo la obra.
Puedes ir a etiquetas en PINTORES Y ESCULTORES,busca ahí o escribe en el buscador donde pone HAGA SU BUSQUEDA el nombre de Santiago Rusiñol.Un beso no te olvides de las direcciones.

Antonio Martínez ha dit...

Qué grande... Sin duda de lo mejor que hemos tenido. Gracias por mostrarnos esa cuidada selección de textos y obras.

teca ha dit...

Eu fiquei encantada com esse pintor! É realmente de impressionar, clariana! E mais ainda: o Concerto De Aranjuez é de arrepiar a alma, eu adoro!
Uma postagem de muito bom gosto e dedicação. Um luxo! Eu gostei muito pela informação que contém e a emoção que me transmitiu.
Obrigada...
Felicidades para você.
Um beijo muito afetuoso.

soy... ha dit...

No entiendo el texto y como soy de los que tengo materia pendiente en
pintura, me limito al gusto; y me encanta el décimo cuadro de la entrada, donde están los dos caballeros en la mesita.

Gracias y saludos.

railsiferradures ha dit...

Hola Clariana,
El texto de Plà es excelente y nos da una buena idea de la personalidad de Rusiñol, quizás muy diferente a esta visión almibarada de "la cultureta" de artista bon vivant.
Realmente entiendo esta pasión por la obra que nos indica y que viene a ser como una dura adicción, que las personas pueden sentir en ocasiones por su creación y que cual alcohólico que en la noche busca taberna tras taberna la copa sublime que nunca encontrará, ellos lienzo tras lienzo buscan una perfección inalcanzable.
Por culpa del "Treball de Recerca" de ferradures, ha entrado en casa una antología de cuentos de Prudenci Bertrana; autor coetáneo de Rusiñol del que hasta la fecha no había leído nada y que desde mi ignorancia, recomiendo su lectura, El primero de los cuento "La joguina terrible" es un reflejo de esta adicción a la obra, Bertrana, había sido también Pintor
Con referencia a su personalidad, no creo que tenga ninguna importancia declararlo santo o depravado, como bien nos haces ver en tu blog lo importante en un artista y su esencia final es su obra que en muchos casos no es ningún reflejo de la vida, las creencias o los actos humanos del mismo, que solo en algunos casos pueden dar pistas sobre los cambios en la obra del artista, pero en ningún caso la mejoran u empeoran.
Finalmente quizás de hache a 3000 años si alguien puede disfrutar de estas obras, muy probablemente desconozca incluso hasta el nombre del autor.
Besos tribales y abrazos a toda tu superfamilia incluso a los humanos.

clariana ha dit...

¡Hola Carlitox!
Bueno, a veces conviene descansar un poco del blog, ahora es tiempo de vacaciones aquí y bastantes personas lo han parado momentáneamente por este motivo.
A mí me resulta difícil descansar del blog, pues me aporta muchas cosas, pero entiendo que a veces es necesario,
El mar es muy atractivo para el humano, pues no siendo nuestro medio principal, forma parte del comercio, de la cultura, de la poesía, del paisaje, de tantas cosas...
Saludos con afecto.

clariana ha dit...

¡Hola Tecla!
Bienvenida al blog, me ha gustado que buscando pinturas de Montserrat Gudiol, encontraras este espacio. Hace ya tiempo puse un post de ella, con bastantes pinturas, es una pintora con gran delicadeza y sensibilidad, a la vez que misteriosa en sus cuadros.
Un saludo.

clariana ha dit...

¡Hola Bosón!
Me alegro de que con las imágenes de los pintores de tu blog, hayas hecho algo especial, como es poner sus autoretratos o alguno de sus cuadros.
Sí que conozco el cuadro que has puesto, es muy significativo por el ambiente, por la postura de la niña, me gusta mucho.
Ya seguiré las instrucciones de tu blog que me facilitas, a ver si me aclaro más ahora.
Un beso. Ya te puse las direcciones en uno de los cuadros de la pintura.

clariana ha dit...

¡Hola Antonio!
Gracias por tu visita al blog, veo que aún estando de "vacacións" no has perdido del todo de vista a la maquinita.
Cada vez me gusta más este pintor tan polifacético, encuentro que fue una personalidad muy interesante de su tiempo. No sé si ahora existen muchas personas así, quiero pensar que sí, que algunas.
Saludos y que disfrutes ese tiempo más tuyo que el del resto del curso.

RosaMaría ha dit...

Qué belleza de pinturas! Fuerza, suavidad, todo se contrapone en ellas, realmente impresionantes los efectos logrados.
Una crónica perfecta Clariana, un gusto pasar por aquí.
Besos.

Javier 16 ha dit...

Creo haberme metido ligeramente en el pensamiento del autor. Más que nada, por la parte que éste tiene de admiración hacia el paisaje y a los momentos cotidianos de la vida, perdidos por aquellos con desinterés que, los desechaban por monótonos. Estamos mucha gente “rara” habitando este singular mundo sin que nadie llegue a entender nuestras inquietudes. Pero bueno, como este blog es de pintura y, por lo que veo, de un peso pesado que se permite la capacidad de pintar de maravilla y escribir, sólo le hubiera faltado ser cantautor, para ser constructor de la belleza de sus cuadros además de escrita en poemas. Casi nada…
Como siempre, me han cautivado las obras pero, hoy me decanto por la expresión trágica de la escena perfectamente reflejada en: L'última recepta; donde se puede apreciar con gran realismo el momento crítico de la agonía final del enfermo. El drama de la desesperación hace acto de presencia en el personaje que le acompaña al lado.

Todas las estampas típicas de una época limitadamente motorizada, me evocan una sensación de descanso, cuyas obras al óleo lo reflejan perfectamente.

Otro sensacional post Clariana.

Un abrazo.

clariana ha dit...

¡Hola Teca!
Gracias por tus amables palabras. A mí también me gusta mucho la música del Concierto de Aranjuez que acompaña al vídeo, lástima que no se rebobina bien. Intentaré descargarlo de nuevo.
Un beso.

clariana ha dit...

¡Hola Soy!
Coincides en la elección del cuadro con Javier, que también hace referencia al mismo.
Realmente, te transmite el momento, un tanto dramático, bueno bastante para la família que pasó por ello.
Ya he agregado las traducciones al castellano, para que si gustas, puedas venir a leer los textos. Ya pensé en ello, o sea, que todas las personas que vienen al blog no lo entenderían, pero era tan largo que postergué hacerlo.
No se merecen y un saludo también para tí.

clariana ha dit...

¡Hola Railsiferradures!
Como ya sabes, me quedo con la visión de Pla antes que con la otra.
Me alegro que hayáis conocido a Prudenci Bertrana, un buen escritor por lo que dices, del cual intentaré leer algún libro.
Es tan compleja la vida de una persona, su evolución... que cuando destaca por algún motivo, es presa fácil de las críticas.
De todas formas, me gusta conocer algo de la vida de los pintores, para así poder entender un poco más su obra.
Besos a todos vosotros.

clariana ha dit...

¡Hola Rosa Mª!
Me alegro que te gusten estas obras que expongo en mi post.
Gracias por tu expresión de aprec io por ellas. Esta vez me he tomado bastante en serio el post, pues he estado unos días leyendo un libro sobre él y también he tenido que traducirlo al castellano, para que todos lo entiendan.
Un beso.

clariana ha dit...

¡Hola Javier!
Me gusta lo que dices con respecto a integrarse en el paisaje valorándolo, de una manera o de otra. Él con la pintura y la contemplación, tú como apasionado por la naturaleza y los animales, como observador paciente de cada uno de los instantes de la vida que te encuentras por esas montañas y parajes en tus salidas.
Creo que estáis en la misma onda, de amor y respeto por la Naturaleza.
A veces, me hubiera gustado pintar, pero cono no he llegado a este estado vital, pues me tengo que conformar con intentar apreciar la obra de tantos grandes maestros. Bueno, son cosas diferentes.
Un abrazo.

Bosón de Higgs ha dit...

Clariana paso a saludarte y decirte que tienes mi respuesta a tu comentario en Paul Cezanne y que he abierto un nuevo blog,quiero conocer tu punto de vista.Un Beso.

soy... ha dit...

He quedado satisfecho con el esfuerzo que has hecho para que podamos leer el texto de la entrada. Me ha impresionado bastante la personalidad de este artista, su vida, y la intensidad de su dedicación a la pintura.

Gracias por compartirlo.

Saludos.

clariana ha dit...

¡Hola Bosón!
Me alegro de que hayas abierto un nuevo blog, a mí también me gustaría para poner alguna otra faceta relacionada con mis gustos, pero no me atrevo, pues con un blog ya se me va el tiempo mucho, pues con dos...
Un beso.

clariana ha dit...

¡Hola Soy!
Primero no lo traduje porque era un poco largo el texto y porque al ser verano pensé que vendrían pocas personas a visitar el blog y algunas de ellas entienden el catalán poco o mucho, pero cuando ví que veniáis tú, Carlitox, Teca... pensé que era mi deber traducirlo para que todos/as., pudieráis entender bien el contenido de ese texto que me parece bastante interesante.
Saludos afectuosos.

Javier 16 ha dit...

Haz el favor de pintar Clariana, una persona con tu sensibilidad no puede ser incapaz de hacerlo bien.
Inténtalo por lo menos y, si te sobra ánimo, me lo pasas a mi...

Un abrazo.

clariana ha dit...

¡Hola Javier!
Mira Javier, años atrás lo intenté. De hecho, cuando estaba en las oficinas como ese trabajo no me llenaba, aunque intentaba hacerlo lo mejor que podía, pues después me iba a alguna Academia a aprender Dibujo, Pintura.
Cuando empecé de maestra, después de Estudiar Magisterio 3 años, sentí muy vivamente el color mezclado con la alegría de los niños, intenté darle protagonismo en la clase y para saber más y porque me gustaba fui a la Escuela Massana de Barcelona, que tiene prestigio de hace años, pues potenciaba a las personas que trabajaban en oficios, que por la noche después del trabajo iban allí. Yo hice lo mismo, ir allí en turno de noche después del trabajo, estuve 4 años, pero los tiempos no eran los mismos y el turno de noche les sobraba bastante, hasta que un profesor me desencantó diciendo que no me veía como pintora, al ver el trabajo que había hecho de color en un cuadro grande. ÉL no me había enseñado prácticamente nada, pero su semilla negativa dio fruto, pues no volví a pintar y no encuentro la manera de volver.
Te agradezco mucho tus ánimos y cuando vaya más sobrada de tiempo (los animales me lo ocupan mucho, los de casa y los de fuera de casa) pues miraré de hacerte caso, espero tener tiempo en la vida, pues pasa volando.
Un abrazo.

Javier 16 ha dit...

Qué casualidad, a Mark Knopfler el guitarrista de Dire Straits cuando presentó su primera maqueta en un estudio de grabación le dijeron que no servía como guitarrista.

Nadie puede decidir el destino de nadie tan sólo con ver una muestra. A veces, no es el día adecuado para pintar o, simplemente, no hay inspiración, como les ocurre también a los escritores. Entiendo que sea sincero el señor "X" pero, no tiene derecho a robarte la ilusión. No pierdas nunca la esperanza.

Otro abrazo para ti.

clariana ha dit...

Gracias Javier por tu comentario y todo lo que significa para mí. Seguro que tienes razón, de alguna manera no he sabido batallar por esta faceta tan interesante del Arte. Aunque siempre de una manera o de otra le he ido detrás -a la pintura- claro que me falta lo más importante, lo que tú dices, ponerme a pintar, coger un pincel unos colores y un lienzo.
Un abrazo.